تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


انگار عاشق شدم عاشق


 

 

پر دلشوره شدم ، پر تشویش ،

همه تنم آتیش    

انگار عاشق شدم عاشق

تن من زلزله بارون

من عاشق چی شده

که شدم گنگ و پریشون

انگار عاشق شدم عاشق

یه چیز تازه مهمون می گرده تو حسم

که مثل حس بلوغه ، چه جوری بگم چیه اون

نکنه وسوسه باشه شده با سادگی همخون

مثل سیب سرخ حوا ، شد از وسوسه اش پشیمون

 

تب تند تنم یه تابستون ، تو چشام اینو بخون

انگار عاشق شدم عاشق

نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده

روح شیطونی شیطون ، انگار عاشق شدم عاشق

یه چیز تازه مهمون می گرده تو حسم

که مثل حس بلوغه ، چه جوری بگم چیه اون

نکنه وسوسه باشه ؟شده با سادگی همخون
مثل سیب سرخ حوا ، شد از وسوسه اش پشیمون

انگار عاشق شدم عاشق...