تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.
انگار عاشق شدم عاشق


 

 

پر دلشوره شدم ، پر تشویش ،

همه تنم آتیش    

انگار عاشق شدم عاشق

تن من زلزله بارون

من عاشق چی شده

که شدم گنگ و پریشون

انگار عاشق شدم عاشق

یه چیز تازه مهمون می گرده تو حسم

که مثل حس بلوغه ، چه جوری بگم چیه اون

نکنه وسوسه باشه شده با سادگی همخون

مثل سیب سرخ حوا ، شد از وسوسه اش پشیمون

 

تب تند تنم یه تابستون ، تو چشام اینو بخون

انگار عاشق شدم عاشق

نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده

روح شیطونی شیطون ، انگار عاشق شدم عاشق

یه چیز تازه مهمون می گرده تو حسم

که مثل حس بلوغه ، چه جوری بگم چیه اون

نکنه وسوسه باشه ؟شده با سادگی همخون
مثل سیب سرخ حوا ، شد از وسوسه اش پشیمون

انگار عاشق شدم عاشق...

  

 

ورود به کانال تلگرام